Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2012

Υποστήριξη ευπαθών κοινωνικά ομάδων


H Υπηρεσία για την υποστήριξη ευπαθών κοινωνικά ομάδων στηρίζει ενήλικους που προέρχονται από αυτές (πρόσφυγες, μετανάστες, άπορους, μονογονεϊκές οικογένειες, αστέγους, Ρομά) με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και την υποστήριξη σε ειδικότερα προβλήματα και δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν.

Παρέχονται:   

  • Ψυχοκοινωνική στήριξη και συμβουλευτική

  • Ένδυση, διατροφή και άλλα είδη άμεσης ανάγκης που προσφέρονται από τους πολίτες και ευαισθητοποιημένες επιχειρήσεις σε συνεργασία με τη δομή της ΑΡΣΙΣ «Σύμπραξη»

  • Νομική βοήθεια και πληροφόρηση σε θέματα εργασίας, επιμόρφωσης και δικαιωμάτων

  • Διασύνδεση με άλλους φορείς και υπηρεσίες

  • Κοινωνική εργασία στο δρόμο και σε κοινότητες για τον εντοπισμό ανθρώπων που ζουν σε ακραίες συνθήκες ανέχειας και τη σύνδεσή τους με τις υπηρεσίες της ΑΡΣΙΣ ή άλλους οργανισμούς, ώστε να υποστηριχθούν αποτελεσματικά.

Επικοινωνία:
ΓΡΑΦΕΙΟ ΘEΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πτολεμαίων 35 & Συγγρού, Τ.Κ. 54631
Τηλ. & Fax: 2310 526150, 552813
email: infothes@arsis.gr
Υπεύθυνος: Χρήστος Μπαλικτσίογλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου