Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2012

Εθελοντισμός

Η ΑΡΣΙΣ στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στη συμμετοχή και την προσφορά ανθρώπινου δυναμικού που αποτελείται από εθελοντές.Οι άνθρωποι που παρέχουν εθελοντικές υπηρεσίες στην ΑΡΣΙΣ, εντάσσονται σε ομάδες και  εργάζονται με την εποπτεία και την υποστήριξη των επαγγελματικών στελεχών.

Η παρουσία των εθελοντών στην ΑΡΣΙΣ ενισχύει τη δυναμική της οργάνωσης και επιδρά ουσιαστικά στη διαμόρφωση της ταυτότητάς της και στην ανάπτυξη και βελτίωση του παρεχόμενου έργου. Συμβάλλει επίσης στην κινητοποίηση ενός ευρύτερου έμψυχου δυναμικού σε ενέργειες και δράσεις για την υποστήριξη των νέων και άλλων ευπαθών ομάδων που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό και περιθωριοποίηση.

Οι εθελοντές με τη δράση τους εμπλουτίζουν την ζωή της Οργάνωσης και αποτελούν έμπρακτο παράδειγμα κοινωνικής συμμετοχής και αλληλεγγύης.

Πώς μπορεί κάποιος να γίνει εθελοντής/εθελόντρια στην ΑΡΣΙΣ:

  • επικοινωνεί με το κεντρικό γραφείο της ΑΡΣΙΣ και αφού ενημερωθεί για τις δομές και τις δράσεις της Οργάνωσης εντάσσεται σε  όποια νομίζει ότι τον/την ενδιαφέρει

Προϋποθέσεις για την προσφορά εθελοντικού έργου:

  • η συνέπεια στη δραστηριότητα που έχει αναλάβει και στο χρονοδιάγραμμά της όπως και η έγκαιρη ενημέρωση σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας

  • επικοινωνία και συνεργασία με τα υπεύθυνα στελέχη της Οργάνωσης για την από κοινού διαμόρφωση των δράσεων, την ανάληψη πρωτοβουλιών, την επίλυση προβλημάτων

  • τήρηση των κανόνων με τους οποίους λειτουργεί κάθε δομή της ΑΡΣΙΣ για την καλύτερη υποστήριξη των ωφελούμενων προσώπων και ομάδων


Επικοινωνία:
ΓΡΑΦΕΙΟ ΘEΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πτολεμαίων 35 & Συγγρού, Τ.Κ. 54631
Τηλ. & Fax: 2310 526150, 552813
email: infothes@arsis.gr
Υπεύθυνη: Γαβριέλλα Σαμψωνίδου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου